Carlsberg

Den danska bryggerikoncernen Carlsberg grundades år 1847 av Jacob Christian Jacobsen, med huvudkontor i Köpenhamn. Carlsberg är idag det fjärde största bryggeriet i världen med ungefär 100 bryggerier i omkring 150 länder där man kan handla ölen. Jacobsens intresse för bryggeri fick han efter sin far. Carlsbergs varumärken är bland andra Carlsberg, Tuborg och Tetley’s.

Jacobsen ville framställa öl på vetenskaplig grund

carlsberg bildVid Jacobsens fars död tog han över bryggeriverksamheten, och när även hans mor dog fick han ärva bryggeriet och mycket pengar. Dessa pengar använde han för att grunda Carlsberg i Danmark. Jacobsens förebild Louis Pasteur, en fransk kemist och biolog, blev hans inspiration till att börja framställa öl baserat på vetenskap och forskning. Carlsberg Laboratorium grundades 1875, och detta resulterade i ett centrum för modern ölforskning och ölframställning. Nästan alla bryggerier använder sig idag av resultat baserade från Carlsberg Laboratorium.

Jacobsens son startade nytt bryggeri

Jacobs Jacobsens son Carl Jacobsen återvände efter utlandsvistelser till Köpenhamn. Ett nytt bryggeri var under uppförande, som han första tiden arrenderade av sin far. Nya bryggeriet stod klart 1871 och bayerskt lageröl började då bryggas, en ölsort som då utgjorde huvuddelen av produktionen. Faderns ursprungliga mening var dock att de engelska överjästa sorterna skulle ha utgjort stommen i deras tillverkning.

Bästa ölen i världen?

Carlsbergs slogan är ju ”Carlsberg – Probably the best beer in the world”, så man förstår ju verkligen vilken succé bryggeriet gjort i världen. År 1904 lanserades också Carlsberg Pilsner och då blev bolaget en kunglig hovleverantör. Carlsberg Pilsner fick smeknamnet HOF. Efter en tvist 1882 grundade Carl Jacobsen ett eget bryggeri, Ny Carlsberg Bryggeri. Vid faderns död fusionerades de båda bryggerierna. År 1970 gick Carlsberg samman med Tuborg, ett danskt ölmärke som grundats 1873. Carlsberg började tidigt satsa på att exportera öl. Idag äger Carlsberg ungefär 500 olika ölmärken över hela världen.